28 maj 2015

DZIEŃ DZIECKA NA WSI

Na wielu blo­gach paren­tin­go­wych znaj­dzie­cie świetne inspi­ra­cje pre­zentowe z oka­zji Dnia Dziecka. Przez wiele lat, kiedy bra­ko­wało mi pomy­słu na poda­rek dla Dziew­czynki czer­pa­łam z nich gar­ściami. W tym roku z czystej ciekawości zaj­rza­łam na Dzieci są ważne, Nebule i Dookoła nas blog. Pomy­słów na nową cie­kawą, książkę zawsze szu­kam na por­talu Ryms i na blogu Zor­ro­blog. Wyjąt­kowe zabawki i przy­tu­lanki zawsze znaj­duję na Paka­me­rze. A ubranka kupuję głów­nie w second han­dach: )

W tym roku nie mia­łam pro­blemu z pre­zen­tem na Dzień Dziecka. Już jakiś czas temu Dziew­czynka powie­działa mi wprost, co by ją uszczę­śli­wiło. Dzieki temu pre­zent juz na nią czeka ukryty głe­boko w mojej szu­fla­dzie z bie­li­zną, ale to nie wszystko co ode mnie dosta­nie. Naj­waż­niej­szym pre­zen­tem będzie nasz wspólny czas. Tydzień temu popro­si­łam ją o odpo­wiedź na pyta­nie: „Jak chcia­ła­byś spę­dzić Dzień Dziecka?”. Jej odpo­wiedź ucie­szyła mnie bar­dzo. Tym bar­dziej, że była zgodna z moimi nie­śmia­łymi pla­nami. Dzień dziecka spę­dzimy razem na świe­żym powie­trzu. Po przed­szkolu pój­dziemy na spa­cer, na plac zabaw i na lody. Po powro­cie do domu urzą­dzimy sobie rodzinne zawody. Będzie tur­niej piłki noż­nej, gra w klasy, akro­ba­cje na trze­paku, wspólne budo­wa­nie zamu z pia­sku i wspi­na­nie się na drzewo. Nie mogę się docze­kać: )

Z oka­zji zbli­ża­ją­cego się Dnia Dziecka życzę Wam dro­dzy rodzice, żeby­ście ni­gdy nie prze­sta­wali dbać o Dziecko … w sobie:)

5 komentarzy:

 1. Organizacja dla dziecka z miasta dnia dziecka na wsi to ciekawa sprawa, może być niezłą odmianą. Tylko po tych zdjęciach nie widzę zbytniej różnicy między dniem dziecka na wsi, a w mieśćie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie starałam się pokazać różnic. Po prostu jesteśmy z bardzo małego, p[rawie wiejskiego miasteczka. Stąd tytuł :)

   Usuń
 2. Bardzo fajnie to wyszło, dziecko mogło odpocząć od miasta. Na wsi można się wyciszyć i odpocząć jak najbardziej polecam takie rozwiązania.

  OdpowiedzUsuń
 3. Jak pamiętam na wsi najlepiej obchodzi się dzień dziecka.

  OdpowiedzUsuń
 4. Moje dziecko uwielbia takie imprezy :)

  OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...